tel: 504 994 439 | mail: arteterapia@op.pl

Informacje

Fundacja Kolorowy Start prowadzi działalność w zakresie terapii przez sztukę (arteterapia)

Misja i cele fundacji

Fundacja "Kolorowy start"
Fundacja "Kolorowy start"

Celem Fundacji jest prowadzenie terapii przez sztukę (arteterapii) skierowanej do dzieci i młodzieży (także dzieci chorych przebywających w szpitalach i hospicjach), ponadto osób poważnie i nieuleczalnie chorych, uzależnionych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, przeżywających poważne problemy egzystencjalne (śmierć osoby bliskiej, utrata zdrowia, pracy, kłopoty rodzinne, problem wykluczenia), jak również zapobieganie poprzez arteterapię, edukację psychologiczną i rozwój kulturalny wszelkim uzależnieniom i patologiom społecznym, stanom depresyjnym i wypalenia zawodowego.

Informacje ogólne

Fundacja zrealizowała dotychczas następujące projekty:
- zajęcia z arteterapią w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy Litewskiej dla dzieci poważnie chorych
- "Lokomotywa marzeń " - integracja seniorzy-dzieci z Żoliborza, projekt finansowany ze środków Dzielnicy Żoliborz
- "Chcemy budować mosty zamiast murów" - warsztaty artetrapeutyczne dla dziewcząt z Pogotowia Opiekuńczego nr 1. Kontynuacją tych warsztatów (ceramiczno-psychologicznych) był projekt pn. "Ogrody wyobraźni" oraz kolejny "Żyj kolorowo", z warsztatami plastyko- i muzykoterapii i ceramiką, projekt finansowany ze środków Miasta st. Warszawa
- zajęcie z arteterapią w Szkole Podstawowej nr 68 w Warszawie z
oddziałami integracyjnymi.
-"Kolorowy Start - zajęcia arteterapii: ceramiczne, plastyczne, muzyczne dla dziewcząt z P.O. nr1"
- zajęcia arteterapii dla dzieci z klubu na Promyka: trzy edycje: "Kolorowe Promyki", "Pomaluję mój świat" i "Kolorowy Patchwork"
- zajęcia plastyczne i plenerowe dla plastyków - amatorów z Żoliborza i okolic: "Barwy świata" i "Radość Tworzenia" połączone z organizacją wystaw prac malarzy-amatorów.

Założycielka i Prezes Fundacji – Małgorzata Kapłan, art. plastyk, malarka i arteterapeutka po studiach podyplomowych w zakresie arteterapii w Goldsmiths College, Londyn (1996-98), od lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadząc zajęcia plastyczno-terapeutyczne na warszawskim Żoliborzu. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, stypendium naukowe British Council. Jest członkiem British Alumni Society. Bierze udział w licznych plenerach malarskich, nagrody i wyróżnienia w konkursach malarskich.
Rada Fundacji: Jolanta Dec, Magdalena Kowalczyk, Anna Kubiak

Close Menu