tel: 504 994 439 | mail: arteterapia@op.pl

MAŁGORZATA KAPŁAN

Jedną ze swoich pierwszych wystaw zatytułowałam "O Jezu, jak pięknie..." i ten tytuł jest aktualny do dziś. Zapraszam do wizualnego zachwytu nad pejzażem i współodczucia tego zachwytu. Nie chodzi tu o zachwyt nad "ładnymi" widokami lecz nad fundamentalnym istnieniem natury i świata. Zachęcam do wejścia w życie pejzażu, otwarcia się na jego wewnętrzną energię i doznania wibracji tej energii. Zainspirowana naturą ,obserwuję jak współgrające ze sobą plamy światła i cienia tworzą uniwersalny wymiar piękna. M.Kapłan


Studia w latach 1980 -86 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom w pracowni malarstwa doc. Janusza Kaczmarskiego (1986), 1997-98, studia podyplomowe w zakresie arteterapii w Goldsmiths College, Londyn.

Dwukrotnie otrzymała stypendia twórcze Ministra Kultury i Sztuki {1990 i 1992) i stypendium naukowe British Council {1997). Jest członkiem ZPAP Okręg Warszawa. Należy do interdyscyplinarnej grupy artystycznej „Młodzi Sztuką”. Głównym motywem i inspiracją jej twórczości jest pejzaż. Wzięła udział w kilkudziesięciu międzynarodowych plenerach w kraju i za granicą. Wystawy poplenerowe m.in. na Litwie, Słowacji, Ukrainie, w Czechach, Macedonii, Rumunii i Serbii. Kieruje Fundacją Terapii przez Sztukę „Kolorowy Start”, gdzie prowadzi autorskie warsztaty arteterapeutyczne (od 2009 r.) Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w pracowni plastycznej WSM Żoliborz Centralny. Jej obrazy i rysunki znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą m.in. w Chinach, Francji, Japonii i Wielkiej Brytanii.

FUNDACJA "KOLOROWY START"

Fundacja "Kolorowy start"
Fundacja "Kolorowy start"

Celem Fundacji jest prowadzenie terapii przez sztukę (arteterapii) skierowanej do dzieci i młodzieży (także dzieci chorych przebywających w szpitalach i hospicjach), ponadto osób poważnie i nieuleczalnie chorych, uzależnionych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, przeżywających poważne problemy egzystencjalne (śmierć osoby bliskiej, utrata zdrowia, pracy, kłopoty rodzinne, problem wykluczenia), jak również zapobieganie poprzez arteterapię, edukację psychologiczną i rozwój kulturalny wszelkim uzależnieniom i patologiom społecznym, stanom depresyjnym i wypalenia zawodowego.

Close Menu